پنجشنبه، 6 تير ماه، 1398

هدف از آفرينش جهان چيست ؟

 تدوین و تقدیم : موسسه فرهنگی قرآن و سنت نبوی روانسر
از دیدگاه اسلام خداوند ،جهان را برای استفاده انسان آفریده است . و در این باره می فرماید: خداي شما كسي است كه همه ي موجودات و پديده هاي روي زمين را براي شما آفريد .بنابراين ، آدمي حق دارد از هر آنچه كه در جهان است، آن گونه كه خداوند مقرر نموده ، نه آن گونه كه نفس اماره و نيروهاي شر و تمايلات ناروا درخواست مي نمايند ، از نعمت ها بهره مند شود . چون اين نعمت ها از آنِ خداوند است و آنها را براي انسانها آفريده است .

 

هدف از آفرينش انسان چيست ؟

هنگامي كه پديده ها ، اشياء و اسباب و امكانات موجود در محيط پيرامون خويش را نظاره كنيم ، در مي يابيم كه هريك حامل هدفي و براي جلب منفعت و دفع مضرتي بوجود آمده اند ... حال راستي بايد هدف خداوند متعال از آفرينش انسان چه بوده باشد كه هر آنچه در زمين قرار داده همه را براي استفاده و      بهره مندي او آفريده است ؟

هنگامی که انسان با چنین معمایی روبرو  می شود در پی حل آن بر می آید و می خواهد بداند که هدف از آفرینش او چه بوده است !

این معما از جنس عالم شهاده نیست تا بتوان به کمک حواس پنجگانه ، در دایرة شناخت خود قرار دهد . عقل هم از رسیدن به پاسخ این سئوال عاجز و ناتوان است . لذا انسانها در مقابل این معما به سه دسته تقسیم می شوند :

-1  دسته اول کسانی هستند که هر چه بر مغز و نیروی تعقل خود فشار می آورند و به اندیشه و تفکر می پردازند از یافتن پاسخ ناکام می مانند. لذا رهایش می کنند زندگی عادی را درپیش می گیرند و هر گونه که میسر شد زندگی می کنند و  اهمیت نمی دهد. ( هر چه بادا باد ) .

از این دسته ، عده ای چنان می پندارند که انسان برای خوردن آفریده شده است لذا با ولع بسیاری به خوردن می پردازند و دچار شکمبارگی سیری ناپذیر می شوند سرانجام به قول خود می خواهند شکمی ازعزا دربیاورند،آنقدر می خورند تا می ترکند ...

عده ای دیگر می پندارند برای شهوت رانی و لذت جویی آفریده شده اند ، لذا آنقدر پیش می روند تا اینکه سر از اعتیاد در        می آورند و از مرز خودکشی می گذرند ....   عده ای دیگر ...... و......

-2دسته دوم کسانی هستند که با وجود تلاش زیاد، از یافتن پاسخ ناکام می مانند ، اما این معما آنها را به حال خود رها نمی کند و همچنان بدنبال حل معما هستند اما چون مسیر را غلط می روند به جواب صحیح نمی رسند . اینان همچون دستة اوّل پیش       می روند امّا چون دسته اول ، برای اینان درس عبرت می شوند ، به مرز نرسیده بر می گردند و از فرو افتادن در دام های آنچنانی بدور می مانند، ولیکن چون از یافتن پاسخ صحیح همچنان ناکام       می مانند و یا پاسخ حق را مانع خواسته های خود می یابند از قبول آن سرباز می زنند ، در نتیجه اینان همیشه در حیرت و اضطراب و سرگردانی بسر می برند .....

-3دسته سوم کسانی هستند که موفق به حل صحیح معما       می شوند و قلبشان در کنار آن آرام می گیرد ، و نفسشان رام      می شود و با اطمینان خاطر در آن راستا گام نهاده و به سیر و صعود می پردازند ...    

آنانکه که به پاسح صحیح معما دست می یابند، به کلام پروردگار گوش جان می سپارند،  آندم  كه مشيّت او بر آفرينش آدمي تعلق گرفت ، فرشتگان را مورد خطاب قرار داد و فرمود :

من در زمين جانشيني قرار مي دهم .

از این دیدگاه انسان خلیفه و جانشین خداست ، و ادارة جهان و امور زمین به او سپرده شده است :

خداوند کسی است که شما را از زمین پدید آورد و عمران و آبادانی آن را به شما واگذار کرد .

خداوند براي انسان به عنوان جانشين در سرزمین, تكاليفي را تعيين كرده است و از آن ، به عنوان عبادت ياد كرده است و در اين باره  مي فرمايد  :من پريها و انسان را جز براي عبادت خود نيافريده ام .

 عبادت انسان به صورت کلی دارای دو جنبه است :

-1فعلیت بخشیدن به استعدادهای بالقوة مفید موجود در نفس خود و جلوگیری از رشد استعدادهای بالقوة منفی موجود در آن .

-2فعلیت بخشیدن به استعدادهای بالقوة مفید موجود در جهان و جلوگیری از رشد استعدادهای بالقوة منفی موجود در آن .

منظور از استعدادهای بالقوة موجود و مفید در نفس آدمی : استعداد کسب علم ، ایمان ، حیات معنوی ، اراده ، رحم و شفقت، بصیرت، حکمت، قدرت، عفو و گذشت، ایثار، شهامت و شجاعت، عطاء و بخشندگی و.... ، و منظور از استعدادهای منفی ، نقطه مقابل استعدادهای مثبت ، همچون : جهل ، کفرو شرک، زندگی پست حیوانی، ضعف اراده و تقلید کورکورانه، ظلم و ستم و شقاوت، ترس و عجز و ناتوانی، بخل و حسادت و .... که بر آدمی لازم است به منظور تحقق عبودیت با کنار زدن موانع ، زمینة شکوفایی استعدادهای بالقوة مثبت و مفید موجود در نفس را فراهم نماید و استعدادهای بالقوة منفی را کنترل و مانع رشد آنها شود.... این یک بخش از وظیفه و عبودیت انسان است .

 

بخش دیگر وظیفة انسان شکوفا ساختن استعدادهای بالقوة مثبت و مفید موجود در جهان همچون ، عمران و آبادانی زمین ، استخراج معادن ، توسعة کشاورزی ، دامداری ، صنعت و.... و کنترل انسانهای سودجو و منحرف از صراط مستقیم در  ممانعت از  توسعة استعدادهای منفی و مضر موجود در زمین همچون : فساد در جو و فضا با توسعة گازهای گلخانه ای ، فساد در زمین با توسعة تسلیحات مخرب و انجام آزمایشات هسته ای و نابودی حیات گیاهی و حیوانی و انسانی ، فساد در بحر و دریا با ریختن زباله های اتمی و صید و شکار بی رویه ، فساد در عالم حیوانات با تبدیل حیوان گیاهخوار به گوشتخوار و درنده ، و پیروزی بر نیروهای مخرب طبیعت می باشد.

باید دانست که هدف خداوند متعال از قرار دادن استعدادهای بالقوة مثبت و منفی در وجود انسان و جهان، به منظور ابتلا و امتحان او می باشد تا آنانکه برابر دستورات او عمل می نمایند و حق عبودیت را ادا می کنند ، در بهشت به آنها پاداش نیکو و عمر جاوید عطاء فرماید و آنانکه از وظیفة عبودیت سرباز می زنند برابر عملکرد خود و نمرة کسب کرده در آزمون ، مواخذه و سزا داده شوند. و منظور این فرمودة حضرت رسول (ص) « الدّنیا مزرعه الاخره » دنیا کشتزار آخرت است . همین است . نیک بکاری نیکو برداشتی خواهی داشت بد بکاری ، بد دروی خواهی داشت ...

بنا براين انسان، خليفه و جانشين، درسرزمين بوده و وظيفه اش عبادت و بندگي پروردگار  مي باشد . با اين توضيح كه انسان به اراده و اختيار خود مي تواند امر خلافت و جانشيني خداوند متعال را بپذيرد و عبوديت و بندگيش را بجا آورد و يا با ميل و ارادة خود از امر خلافت و جانشيني تعیین شده، امتناع ورزد و بجاي عبوديت پروردگار ، دار و دستة شيطان و پيرو هواي نفس اماره باشد ...

 

خلاصه و نتیجه گیری

از دیدگاه جهان بینی غیر دینی، جهان حکم جنگل را دارد که گرگ و پلنگ و شیر ( انسانهای قدرتمند ) از حق طبیعی شکار حیوانات دیگر ( انسانهای ضعیف ) برخوردار می باشند . و این همان چیزی است که علم به ما می گوید و هرکس که جهانبینیش علمی است باید علمی هم عمل کند . 

از دیدگاه اسلام جهان برای استفادة انسان خلق شده است ، امّا نه آنچنانکه خود می خواهد بلکه برابر قوانین و مقرراتی که خداوند برای وی وضع نموده است ( همچون قوانین راهنمایی و رانندگی  او را محدود می کند اما این محدودیت به نفع او و نسل - های بعدی است ) . و از این دیدگاه انسان خلیفه و جانشین خدا در سرزمین است و وظیفه اش عبودیت و بندگی است و عبودیت هم به معنی پاکسازی درون خود از تمایلات ناروای شیطانی و مخرب و حیوانی و درنده خویی ، و پرورش و شکوفایی صفات نیکو  در درون خود ، و عمران و آبادانی زمین و جلوگیری از تخریب آن می باشد...

 ارسال شده در مورخه : شنبه، 4 آبان ماه، 1392 توسط اسامه قادری  پرینت

مرتبط باموضوع :

 منابع شناخت حقایق (قسمت اول)  [ شنبه، 30 شهريور ماه، 1392 ] 3571 مشاهده
 جهان بینی دینی و غیر دینی  [ شنبه، 13 مهر ماه، 1392 ] 4350 مشاهده
 خدا از دیدگاه جهان بینی غیر دینی  [ شنبه، 20 مهر ماه، 1392 ] 2789 مشاهده
 جهان و انسان از دیدگاه جهان بینی غیر دینی  [ شنبه، 27 مهر ماه، 1392 ] 2670 مشاهده
 منابع شناخت حقایق (قسمت دوم)  [ شنبه، 6 مهر ماه، 1392 ] 2953 مشاهده
 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام (ضروری): 
ایمیل (ضروری): 
نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب
انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب
صفحات پيشنهادي
لينکدوني
پیامک

ســامـانه پیام کوتاه پینوسارسال خبر ، مقاله ، گزارش و ...شماره همراه خود را برای عضویت در خبرنامه پیامکی وارد کنید