دوشنبه، 1 مهر ماه، 1398

هیله‌ی ره‌نگ کریا

هۆرگێڵنای جه‌ فارسی به‌ هه‌ورامی : عبدۆڵڵا حه‌بیبی     

ماچا " شا عه‌باس " شه‌وانه‌ی له‌مه‌ش مدرێ گیر ، ڤه‌روو ئانه‌یه‌ مشیه‌یا ئننه‌ لوه‌یا ڕانه‌ تا کۆچێو له‌مه‌کێش سه‌ره‌وه‌یا .هه‌ر ڤه‌روو ئانه‌یه‌ ئێتر بیه‌بێ کاره‌یو که‌ گرذ شه‌وێوه‌ زیێره‌ و ده‌س که‌رێ گێڵای دلێ شاریه‌نه‌ . وه‌ختێو گرذ که‌س وه‌رمش گنێ پۆره‌ ئاذ چنی وه‌زیره‌که‌یش جلێ شڕێ که‌رێنێنه‌ و پێوه‌ جه‌ کاخه‌نه‌ زیێنێره‌ و لوێنێ دلی شاریه‌نه‌ و ده‌س که‌رێنێ گێڵای . یۆ چا شه‌وا پاڵوو حه‌مامێوی وێرانی قه‌ذیمیه‌نه‌ ره‌ذێ بێنێ که‌ دیشا ده‌نگه‌ ده‌نگێو مه‌ی . شا عه‌باس چنی وه‌زیره‌که‌یش واتش دا با بلمێ چوه‌ر بزانمێ کێنێ چا و چێش ماچا ، پاسه‌ هه‌م کۆچێو جه‌ وه‌خته‌که‌یما ویه‌رۆ و هه‌م مزانمێچ که‌ خه‌ڵک چێش ڤیه‌رۆ دڵشه‌نه‌.

وه‌زیره‌که‌ واتش به‌ڵێ قۆربان و لوه‌ینه‌ دڵێ وێرانه‌که‌ی . دیشا یه‌رێ نه‌فه‌رێ ئینه‌ چاگه‌ و ئه‌یرشا که‌رذه‌نه‌وه‌ و ده‌سێشا داره‌ینێ ئه‌یره‌که‌یره‌ و ده‌ورشه‌نه‌ نیشتێنێره‌ . شا عه‌باس و وه‌زیره‌که‌ش سڵامشا که‌رذوو ئاذێچێ سڵامه‌که‌شا ئه‌ساوه‌ و یاگێوه‌شا په‌ی ها‌ڵیێ که‌رذێ تا به‌یا وه‌ره‌وه‌ و ده‌وروو ئه‌یره‌که‌ینه‌ بنیشاره‌. شا عه‌باس وه‌شی تشیش که‌رذ چنیشا و ماچۆ ده‌ی فه‌رماودێ خه‌ریکێ چێشی بێندێ ، ئێمه‌ به‌ره‌وه‌ بێنمێ ده‌نگه‌ده‌نگتا ئه‌ی ، با نه‌ذابۆما دلێ قسه‌کاتا. یۆشا که‌ جه‌ گرذی پیرته‌ر بێ ئاماوه‌ جواب و ماچۆ خێر به‌یدێ سه‌روو چه‌ما، وه‌ڵڵا براکه‌م خه‌ریکێ بێنمێ گرذ که‌س ئاواتێ وێش واچێ . شا عه‌باسیچ ماچۆ ده‌ی ئاواته‌کاتا واچدێ با ئیمه‌یچ بژنه‌ومێشا . کابراچ ئاماوه‌ جواب و ماچۆ وه‌ڵڵا من خه‌ریک بێنێ واچه‌ی واچێنێ که‌ حه‌ز که‌روو ئه‌سپێوم بۆ و تۆره‌کڵێو زه‌ڕ و چی ده‌گانه‌ بزیه‌وڤه‌ ، بلوو پیلا و په‌ولانه‌ و خاس گێڵوو و چێوێ فێر بوو . هه‌ر جه‌ زوه‌وه‌ من ئینه‌ ئاواتما به‌ڵام به‌ داخه‌وه‌ نه‌ ئه‌سپم هه‌ن و نه‌ زه‌ر .

گرذ ده‌سشا که‌رذ خوه‌ی و یۆته‌رشا که‌ یۆ چاخێو بێ ده‌سێوش ئارذ سه‌روو له‌مێشه‌ره‌ و ماچۆ ده‌ی تۆخوا ئانه‌ ئاواتا ئاذی هه‌نش ؟ من ئه‌سپم گه‌ره‌ک نیا به‌ڵام زه‌ڕه‌که‌م گه‌ره‌کا ئه‌ڵبه‌ت نه‌ک تۆره‌کڵێو ، یه‌رێ چوار تۆره‌کڵێ ، با گرذ روێو قازانێوه‌ حه‌لیم بسانوو و بنیشوه‌ره‌ ‌ گرذی بوه‌روو !

 یه‌رۆمینشا که‌ کۆڕێوی جوان بێ کۆچێو مدراره‌ و مینگێوش که‌رذ و سوور بیه‌وه‌ و چه‌رمه‌ بیه‌وه‌ و هیچش نه‌وات. واتشا ده‌ی واچه‌ بزامێ قسۆ دڵوو تۆ چێشه‌نه‌ ؟ ماچۆ: وه‌ڵڵا من نه‌ پیا‌و گێڵه‌یه‌نا و نه‌ پیا‌و له‌مێ ! ته‌نیا ئاواتم ئانه‌نه‌ ژه‌نه‌کۆ شا عه‌باسی ژنۆ من بیه‌یا ئێتر هیچم جه‌ خوذای گه‌رک نه‌بێ !. تا جوانه‌که‌ی ئی قسێشه‌ که‌رذه،‌ وه‌زیره‌که‌ دیا په‌ی شا عه‌باسی ، به‌ڵام شا عه‌باس وێش لێڵش نه‌که‌رذ و ده‌سشا که‌رذ خوه‌ی و قسێ وه‌شێ که‌رذه‌ی تا نزیکی ساحبی. شۆنیه‌ره‌ گرذ که‌س لواوه‌ په‌ی یانه‌و وێش و شا عه‌باس و وه‌زیریچ لوه‌یوه‌ په‌ی کاخێ .

سه‌به‌یش، شا عه‌باس به‌ وه‌زیره‌که‌یش واتش به‌ نام و نیشان کیانه‌ با ئا یه‌ره‌ نه‌فه‌ره‌یه‌ بارا په‌ی ئێگه‌ی . سه‌روازێ لوه‌ی و گێڵه‌ی تا یۆسێشاوه‌ و ئارذێشا . واتش ئه‌وه‌ڵ پیره‌که‌ی باردێ ، ئارذشا واتش تۆ پیه‌یوی ژیره‌نی و ئانا ئه‌سپ و ئانا زه‌ڕ لوه‌ به‌ دڵوو وێت گێڵه‌ . شۆنیشه‌ره‌ کابرای له‌م زلشا ئارذ واتش : ئانا قازانێوه‌ حه‌لیم ئننه‌ بوه‌ره‌ تا ته‌قیه‌وه‌!!

جا نۆبه‌و جوانه‌که‌ی یاوا . شا عه‌باس واتش : ئه‌رێ براکه‌م ژه‌نیت هه‌نه‌ ؟ ئاذیچ ماچۆ ئه‌رێ وه‌ڵڵا هه‌نه‌م . جا شا عه‌باس ده‌سوورش دا بلا دڤێ هێڵێ بارا، یۆشا ره‌نگ کریا بۆ و ئه‌ویچشا هه‌ر هێڵێوی ساذه‌ بۆ . ئارذێشا و واتش دا ئا دڤه‌ هێڵه‌یه‌ ماڕه‌ . کابرایچ هێڵه‌کێش ماڕه‌ی. واتش چێش بێ دلێشانه‌ ؟ کابرایچ ماچۆ ده‌ی قۆربان هه‌ر ئانه‌ که‌ مشیۆم دلێ هێڵه‌ینه‌ بۆ . واتش ده‌ی سا خاس بزانه‌ ئا ره‌نگ کریا ژه‌نه‌کۆ منه‌نه‌ که‌ جلێ زه‌ریفێ و ره‌نگاوره‌نگێش که‌رذێنێنه‌ و تڵاش که‌رذه‌ن وێشه‌ره‌ و ئا هێڵه‌ ساذه‌یچه‌ ژه‌نه‌کۆ تۆنه‌ ، که‌ مذیه‌یشا پۆنه‌ ئه‌جۆت هێڵه‌ ره‌نگ کریاکه‌ چێوێو ته‌را، به‌ڵام که‌ ماڕیشا وینی هه‌رڤێ یه‌ک چێوا . تۆیچ بزانه‌ ژه‌نه‌کۆ من و ژه‌نه‌کۆ تۆ هیچ فه‌رقێوشا نیا و ئانه‌ که‌ تۆ ئه‌جۆت ژه‌نه‌کۆ من زه‌ریف ته‌ره‌نه‌ ، ته‌نیا وه‌روو ئانه‌یه‌نه‌ که‌ جلێ زه‌ریفێش ئینه‌ی پۆره‌ . لوه‌ قه‌ذروو ژه‌نه‌کێت بزانه‌ و پێوه‌ره‌ به‌ شاذی بژیودێ.

 ******************************************************************************
سه‌رچه‌مه‌ : سرزمین قصه‌ها ، اسماعیل زرعی ارسال شده در مورخه : دوشنبه، 11 آذر ماه، 1392 توسط اسامه قادری  پرینت

مرتبط باموضوع :

 شه وی قه در ( لَيْلَةُ الْقَدْرِ )  [ جمعه، 20 مرداد ماه، 1391 ] 6686 مشاهده
 داستانۆ دڤه‌ براڵه‌ی  [ دوشنبه، 19 خرداد ماه، 1393 ] 2021 مشاهده
 ﮐﻮﺭﺗﻪ ﯾﻪ ﮎ ﻟﻪﮊﯾﺎﻧﯽ ﺯﺍﻧﺎﯼﮔﻪ ﻭﺭه  [ پنجشنبه، 28 اسفند ماه، 1393 ] 2359 مشاهده
 داستانه‌و میرزائه‌ولقاذری و کناچێ  [ دوشنبه، 5 خرداد ماه، 1393 ] 2082 مشاهده
 برگزاری جشنواره ی تجلیل از خیرین مدرسه ساز  [ پنجشنبه، 21 فروردين ماه، 1393 ] 2079 مشاهده
نام: مبین نادری
ایمیل: ostadelyass@yahoo.com

در مورخه : سه شنبه، 12 آذر ماه، 1392توسط
(مشخصات کاربر ostadelyass | ارسال پیغام شخصی)
سلام علیکم. ده س تا وه ش بو کاک عبدۆڵڵا . داستانه ی فره وه شه بی
ارسال جوابیه ]

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام (ضروری): 
ایمیل (ضروری): 
نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب
انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب
صفحات پيشنهادي
لينکدوني
پیامک

ســامـانه پیام کوتاه پینوسارسال خبر ، مقاله ، گزارش و ...شماره همراه خود را برای عضویت در خبرنامه پیامکی وارد کنید