صفحه 1 از 1

نادان !

پستارسال شده در: سه شنبه فروردين ماه 6, 1392 12:20 pm
توسط pejmanava
نادان

فلک به مردم نادان دهد زمام مراد
تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس


حافظ


آنان که به قضاوت زندگی دیگران می نشینند, از این حقیقت غافلند که با صرف نیروی خود در این زمینه, خویشتن را از آرامش و صفای باطن محروم

می کنند.الهی توفیقم ده که بیش از طلب همدردی, همدردی کنم.بیش از آنکه مرا بفهمند, دیگران را درک کنم..پیش از آنکه دوستم بدارند, دوست

بدارم.زیرا در عطا کردن است که می ستانیم و در بخشیدن است که بخشیده می شویم و درمردن است که حیات ابدی می یابیم.
Re: نادان !

پستارسال شده در: يکشنبه تير ماه 2, 1392 11:48 pm
توسط pejmanava