ღ~✿✿~ اشـــعـار هـــورامـی ~✿✿~ღ

مديران انجمن: avin, CafeWeb, Dabir, Noha, bahar, Modir-Kurdi

پستتوسط CafeWeb » شنبه بهمن ماه 21, 1391 12:30 pm

پیری په‌نای خه‌م، دڵ وه‌شی وه‌ش که‌یف
بێ شمه‌ هه‌ورامان، وێرانه‌ن ، سه‌د حه‌یف

بێ شمه‌ زوانیچما گم بی ،لوا ، نه‌مه‌ن
هاوار چێش که‌رمی ، هاڕایمیش زه‌مه‌ن

عضويت  / ورود


وب سایت پینوس
دینی ، علمی ، فرهنگی - اجتماعی
Www.Penous.Com , http://Www.Penous.ir  ,  http://Www.Penous.Net
واحد خبری پینوس
جدیدترین اخبار پاوه و اورامانات ، ایران و جهان
News.Penous.Com


نماد کاربر
CafeWeb
مدیر کل سایت
مدیر کل سایت
 
پست ها : 924
تاريخ عضويت: جمعه آذر ماه 25, 1389 12:30 am
محل سکونت: کرمانشاه / پاوه
تشکر کرده: 1073 بار
تشکر شده: 906 بار
امتياز: 101619

پستتوسط tarannom » شنبه بهمن ماه 21, 1391 12:43 pm

ئم جار سه خت ته ره ن زامم جه جاران

چل مدو دایم چون گه سته ی ماران

هه ر وه زور مه نده ن رای ئامای نه فه س

تای ریشه ی تا قه ت شییه نم جه ده س

بلیسه ی فیراق سوچنا جه ستم

ناسورن زامان گاز خه م به سته م

دووی که واوی دل پوشان سه ر هه ردان

زه رد که ر ده ن روخسار پاییزی ده ردان

سه ر سامه ن عالم یه کسه ر جه ناله م

فه لک موره ی بد شانا وه تاله م.........

برای نویسنده این مطلب tarannom تشکر کننده ها:
CafeWeb (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 7.14%
 
نماد کاربر
tarannom
کاربر حرفه ای سایت
کاربر حرفه ای سایت
 
پست ها : 1303
تاريخ عضويت: جمعه فروردين ماه 18, 1391 11:30 pm
تشکر کرده: 610 بار
تشکر شده: 1107 بار
امتياز: 4610

پستتوسط CafeWeb » يکشنبه بهمن ماه 22, 1391 1:31 pm

هیجرانت جه ته رح باد وه یشوومی
یه کایه ک ئه وراق جه سه ی مه عدوومی

که رد وه فه رش رای گوزه رگای یاران
به رد په ی پای هه ردان سارا و کوساران


"مه وله وی"

عضويت  / ورود


وب سایت پینوس
دینی ، علمی ، فرهنگی - اجتماعی
Www.Penous.Com , http://Www.Penous.ir  ,  http://Www.Penous.Net
واحد خبری پینوس
جدیدترین اخبار پاوه و اورامانات ، ایران و جهان
News.Penous.Com


نماد کاربر
CafeWeb
مدیر کل سایت
مدیر کل سایت
 
پست ها : 924
تاريخ عضويت: جمعه آذر ماه 25, 1389 12:30 am
محل سکونت: کرمانشاه / پاوه
تشکر کرده: 1073 بار
تشکر شده: 906 بار
امتياز: 101619

پستتوسط tarannom » يکشنبه بهمن ماه 22, 1391 9:51 pm

دیده بی خه وان............

هام ده نگی ناله ی،دیده بی خه وان

که س بیدار نیه ن جه نیمه شه وان

مه ر بادی شه وخیز،یا تافی ره وان

یه کی جه ئه وان منه نان هالا

په یوه سته ن ناله م هه م شه و وه بالا

غه یر جه بادی سوب تافی وه ش نه فه س

نمه گنوم وه گوش سه دای ده نگی که س

ئومیدم هه ن به تو یا شای(ساحیب)نه رد

یا هامراز،یا مه رگ،یا خو ده وای ده ردماموستا بیسارانیبرای نویسنده این مطلب tarannom تشکر کننده ها: 2
CafeWeb (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am), farzaneh (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 14.29%
 
نماد کاربر
tarannom
کاربر حرفه ای سایت
کاربر حرفه ای سایت
 
پست ها : 1303
تاريخ عضويت: جمعه فروردين ماه 18, 1391 11:30 pm
تشکر کرده: 610 بار
تشکر شده: 1107 بار
امتياز: 4610

پستتوسط tarannom » يکشنبه بهمن ماه 22, 1391 10:02 pm

خامه بنویسه باسو فیراقی

باسو دلتنگی و باسو میراقی

باسو بر ره حمی و كزه و پاییزی

شیونای ناوخت یانه و ئازیزی

بدیه په ی شاهوی  كه رده ن ته م و م‍‍ژ

دانش وهه مدا پوینه تا رژ

لاره كاو  یه خه ش  دریه ن وه هه مدا

هانه ساو تاو تاو مه دو وه سه ر دا

هانه زلیخا مه نده نو بی كه س

ئارو یوسف ش به رشیه ن نه ده س

مه مجو هه لسی چه م چون خوره ی واران

ئیتر كی به ی لاش  چون جاری جاران

ده م بنیو نه ده م پلو وری ئاوش

بكه روش بیدار جه شیرین خاوش

ده س بنیو وه بان ئه برو چه مانش

حه سره تیش لاشان به رشان خه مانش

ته دارك بدو میمانی ئازیز

ناوه رو خه یال ره نگ زه ردی پاییز

واچو به یاران با كه ران په له

جه مینی دوسی گرد جه كه نه له

ده فته رو شیعران نه شوتان جه ویر

ئارو دل ته نگه ن قولقوله و ویمیر

نمه ز دل ته نگیش زه ردی پاییزه ن

یا خه یر په شیوی هیجری ئازیزه ن

نا نا پاییز هه ر ره نگ زه رد و  سه رده ن

دووری ئازیزان پر ئیش و ده رده ن

كه ش و كوش وسه ن نه گیجاوی خه م

توریان چه نه ش بالاخانه ی چه م

بالا خانه ی چه م چه مه راكه ی ویت

بانه ناو وه خاك ئاسانه كه ی ویت

تكه ش عاجز كه رد خه یالت تیش دا

ئازیز بو جارهی پا بنیه پیش دا

به لكو ساكن بو بگیرو ته سكین

هه رچه ند تا ئه به د مه مانو خه مگین


برای نویسنده این مطلب tarannom تشکر کننده ها: 2
CafeWeb (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am), farzaneh (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 14.29%
 
نماد کاربر
tarannom
کاربر حرفه ای سایت
کاربر حرفه ای سایت
 
پست ها : 1303
تاريخ عضويت: جمعه فروردين ماه 18, 1391 11:30 pm
تشکر کرده: 610 بار
تشکر شده: 1107 بار
امتياز: 4610

پستتوسط CafeWeb » يکشنبه بهمن ماه 22, 1391 10:48 pm

گول نه رگس

گول نه رگس به ویش ، گول نه رگس به ویش
شوخی دیده مه س مه نازو به ویش
که سیوه دانا بواچو په ریش
تو جه هامشانی دیده ی یارت چیش؟

دیده ی مه ستی یار مایه ش هه ر نووره ن
نه رگس تو دیده ت نابیناو کوره ن
سا که نه داری مایه ی نووری چه م
چه نی دیده ی دوس په ی چیش مده ی ده م؟

شوخی هه ر لایق دیده ی دیده مه ن
چه م هه ر ئی چه مه ن،ده م هه ر ئی ده مه ن
رشته ی قودره ته ن،جه ئه زه ل سیان
نه ک واچی بی مه یل سورمه ش تی نیان

نابینای بی نوور،ویت چی مه زانی؟
ئیتر چی که ری داوای هامشانی؟
"سه یدی" خو به داخ ئی دیده ی مه ستش
وه شی ئی دونیا به رشی جه ده ستش


"سه یدی هه ورامی"


عضويت  / ورود


وب سایت پینوس
دینی ، علمی ، فرهنگی - اجتماعی
Www.Penous.Com , http://Www.Penous.ir  ,  http://Www.Penous.Net
واحد خبری پینوس
جدیدترین اخبار پاوه و اورامانات ، ایران و جهان
News.Penous.Comبرای نویسنده این مطلب CafeWeb تشکر کننده ها:
tafgah72 (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 7.14%
 
نماد کاربر
CafeWeb
مدیر کل سایت
مدیر کل سایت
 
پست ها : 924
تاريخ عضويت: جمعه آذر ماه 25, 1389 12:30 am
محل سکونت: کرمانشاه / پاوه
تشکر کرده: 1073 بار
تشکر شده: 906 بار
امتياز: 101619

پستتوسط CafeWeb » پنج شنبه بهمن ماه 26, 1391 9:36 pm

ئاماوه وه هار ُ وه هاری شادی

بوی عه تر نه سیم غونچه ی ئازادی

خیل خانه ی خه فه ت بار به نی یش که رده ن

مه ینه ت روو نی یان وه ماوای مه رده ن

خه م و ینه ی که مان قامه ت خه م بی یه ن

هه وارگه ی قه دیم نه ده سش شی یه ن

به زم شه و ق و عه یش نه ده رووم جه مه ن

ئانه هیچ نه بو نه ده روون  خه مه ن

ئینه نه تیجه ی دیای بالای تون

نیشانه ی و صال خال ئالای تون

عضويت  / ورود


وب سایت پینوس
دینی ، علمی ، فرهنگی - اجتماعی
Www.Penous.Com , http://Www.Penous.ir  ,  http://Www.Penous.Net
واحد خبری پینوس
جدیدترین اخبار پاوه و اورامانات ، ایران و جهان
News.Penous.Comبرای نویسنده این مطلب CafeWeb تشکر کننده ها:
farzaneh (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 7.14%
 
نماد کاربر
CafeWeb
مدیر کل سایت
مدیر کل سایت
 
پست ها : 924
تاريخ عضويت: جمعه آذر ماه 25, 1389 12:30 am
محل سکونت: کرمانشاه / پاوه
تشکر کرده: 1073 بار
تشکر شده: 906 بار
امتياز: 101619

مه وله وی..

پستتوسط farzaneh » پنج شنبه بهمن ماه 26, 1391 10:45 pm

په ژاره ت شادیم جه بیخ  ئاوه رده ن
دووریت ریشه ی دل خه یمه که ن که رده ن
فیراقت فه رقم وه توتیا  که رد
جیاییت ئازام جه هه م جیا که رد
وه سواسه ت وه ی ته ور ئیش دان نه جه رگم
وه مه رگت قه سه م رازیم وه مه رگم
ویت بده ر ئینساف نه و نه مام نؤ
مه رده ن خاسته ره ن یا خؤ دووری تو
مه رده ن یه ک ساته ن ئه رواحه که ی ویم
دووریت هه ر ساتئ سه د مه رگه ن په ریم
مه رجه سته ی خه سته ی من جه فولا ده ن
یه ند دووریت وینؤ هیمان دل شاده ن
ده ک ره حمه ت ئه و قه بر  گشت وه فا داران
خوسوسه ن ئه و که س  شای وه فاداران
حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم

برای نویسنده این مطلب farzaneh تشکر کننده ها: 2
CafeWeb (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am), tarannom (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 14.29%
 
نماد کاربر
farzaneh
کاربر ویژه
کاربر ویژه
 
پست ها : 200
تاريخ عضويت: يکشنبه آبان ماه 27, 1391 12:30 am
محل سکونت: پاوه
تشکر کرده: 171 بار
تشکر شده: 187 بار
امتياز: 340

پستتوسط farzaneh » جمعه بهمن ماه 27, 1391 5:07 pm

خورشیدی سه مای شیرین جه مالان
ره شک ئه فزای گرؤی دیده غه زالان
دانه ی شه و چراغ خه زانه ی هه ستی
مه زه ی نه شئه ی عه شق باده په ره ستی
ده رگای مه دینه ی حوسنی مه حبووبی
نوور ئه فزای دیده ی جه رگه ی یه عقوبی
خودا وه تؤش دان بالای عه ر عه ری
هه ر لایق وه تؤن شیوه ی دلبه ری
کالای شیرینی وه بالات بریان
تاسی مه حبووبیت نه عاله م زریان
نیگای خوماریت خه مبارم که رده ن
ژاری ماری ده رد وه دلدا به رده ن
به وینه ی نه چیر زامان ئاوه رد ه م
نیشی گولووله ی خه مباری وه رده م
په له په ل په ی گیان نه ده س تو به رده ن
په نام وه په نای فیراقت که رده ن
ئیسه بئ ئامان خه سته ی هیجرانم
سه رکه رده ن هووناو  نه تؤی زامانم
نه سه برم چه نی دووریت مه سازؤ
نه وه سلت وه مه یل دلم نه وازؤ
نه یارای خه یال وه سالی تؤه ن
نه تابی دووری خه یالی تؤمه ن
دل مه نده ن نه به ین خوف و رجا دا
مه زانؤ راش کام یاوؤ ئه و لاد دا
مه ر تؤ وه که ره م ته شریف باوه ری
یا وه لای وه سلت رابه ریش  که ری  
وه رنه ،ئازیزم ،قه سه م وه نامه ت
سه رگه ردان مه بؤ تا رؤی قیامه ت
مه له وی
حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم

برای نویسنده این مطلب farzaneh تشکر کننده ها: 2
CafeWeb (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am), Roobar (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 14.29%
 
نماد کاربر
farzaneh
کاربر ویژه
کاربر ویژه
 
پست ها : 200
تاريخ عضويت: يکشنبه آبان ماه 27, 1391 12:30 am
محل سکونت: پاوه
تشکر کرده: 171 بار
تشکر شده: 187 بار
امتياز: 340

فه ریادم وه تون

پستتوسط Roobar » جمعه بهمن ماه 27, 1391 8:01 pm

فه ریادم وه تون..فه ریادم وه تون
هانا هه ی ئازیز فه ریادم وه تون

ده ردم گرانه ن،ئه لوه دام بی شون
شیفام ئینتیظار مه یل بالای تون

ره حمی که ره وه دل خه سته ی زاره که ت
بدیه و روخسار بی قه راره که ت

زه ردم ،زاییفم،بی خورد و خوابم
سه رگه ردان ویل بی صه بر و تابم

خوراکم خه فه ت،ژینم مه ینه ته ن
وه مه رگت حه یات وه لام زه حمه ته ن

مه ر تو وه ره حمه ت بی پایان ویت
وه لوطف که ره م نومایان ویت

جامی جه و باده ی وه صل دیدارت
جه و قه هقه هه ی مه ی شیشه ی روخسارت

به وینه ی جاران سا پیم ده ره وه
عیسه وی ئاسا ئیحیام که ره وه


~*مه وله وی*~

برای نویسنده این مطلب Roobar تشکر کننده ها: 3
CafeWeb (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am), farzaneh (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am), tarannom (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 21.43%
 
نماد کاربر
Roobar
کاربر ویژه
کاربر ویژه
 
پست ها : 185
تاريخ عضويت: پنج شنبه دي ماه 27, 1391 12:30 am
تشکر کرده: 113 بار
تشکر شده: 133 بار
امتياز: 70

پستتوسط farzaneh » شنبه بهمن ماه 28, 1391 12:04 pm

من خه ریکی ئیش زامی جیایی
نیشته ی گؤشه ی تار مزگیی ته نیایی
گا مه شغوولی زام،گا خه ریکی ده رد
گا ره فیقی خه م،گا هه ناسه ی سه رد
گا سه رمه که رؤ هون نه چه مه ی چه م
گاگا مه ویه رو سیلاو نه دیده م
گا زام ناسؤر هیجران مه دؤ چل
گا یاوؤ وه عه رش  آه و ناله ی دل
گا نیشی  دووری  مدؤم ژاری مار
گا تیری فیراق مه که روم له تار
نه هاو زوانئ  دلداریم که رؤ
نه هاو  قه تارئ ده س باریم ده رؤ
نه حه کیمیوه ن  که رؤ ده وای ده رد
نه ته بیبه وه ن جه دل لادؤ  ده رد
سا ئیسه ساقی جه مین جامی جه م
واده ی ئاماته ن وه بانی دیده م
ده ورئ ده ر وه جام باده ی پر جه مه یل
به ل ده روون جه مه یل بالات ببؤ که یل
جه ماسیوای تؤ فارغ بؤ حالم
به ل نه دوم ئازار شووم خه یالم
یه ک دل بو چه نی عه شقی  دیدارت
گیان که روو فیدای دیده ی خومارت

مه وله وی  
حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم

برای نویسنده این مطلب farzaneh تشکر کننده ها:
CafeWeb (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 7.14%
 
نماد کاربر
farzaneh
کاربر ویژه
کاربر ویژه
 
پست ها : 200
تاريخ عضويت: يکشنبه آبان ماه 27, 1391 12:30 am
محل سکونت: پاوه
تشکر کرده: 171 بار
تشکر شده: 187 بار
امتياز: 340

پستتوسط tarannom » يکشنبه بهمن ماه 29, 1391 11:53 pmشيرين ته‌ر جه‌تۆ، نه‌ﮆيم ونه‌بيه‌ن

         زه‌ريف‌ته‌ر جه‌ تۆ، هيچ ئه‌ﮆێ نه‌ﮆيه‌ن

بێ گه‌رد وه‌شكرياي،دوورجه‌عه‌يب و لت

               ئةجيۆ به‌ مه‌يلو  وێت قاڵبت مت
ملا محمّدامين متخلص به (ميرزاي هه‌ورامي) متولد 1335

، دوران كودكي را در سقط‌الرأس خود روستاي (كه‌مالا) اورامان تخت گذرانيده است.

‌نامبرده از رشته پدر به (وه‌لي ديوانه) و از رشته‌ي مادر به (صه‌يدي هه‌ورامي) مي رسد.

در هفت سالگي ( قوتابي قورئان) مي‌شود سپس (گلستان) و (پندنامه عطار) و (روله بزاني) كه معمول محل بوده

مي‌خواند، بعد از آن براي (فه‌قيه‌تي) راهي غربت مي‌گردد و به (خورمال) و (بياره) و ( نه‌وي)

-كردستان عراق- مسافرت مي‌كند.

سپس به مريوان مي‌آيد؛ چند سالي ديگر ادامه تحصيل مي‌دهد

تا در اوايل انقلاب يعني 1357 طبق معمول فارغ التحصيل مي‌شود .ميرزاي هه‌ورامي در همان دوران تحصيل شعر مي‌سرود و مورد تشويق و تحسين ادب دوستان قرار مي‌گرفت

. بويژه در سال‌هاي 56 و 57 با راديو مريوان كه برنامه هه‌ورامي داشت همكاري مي‌كرد

و گاه گاهي مسائل علمي را با شعر آسان مي‌نمود.

او با زبان ساده و طبع ساده مسائل روز را با جوانان مطرح مي‌كرد و شعرهاي او اغلب در مجالس و مراسم مختلف قرائت مي‌شد.


شعر (ميرزاي هه‌ورامي) با دو لهجه‌ي گوراني و سوراني سروده شده است.

نخستين مجموعه‌ي شعر او با نام سه وزه ی کوسالان در سال 1362 در تهران به چاپ رسيد

كه مورد آفرين اساتيد (بابامردوخ، حمدي و هيمن) قرار گرفت .

شعر او بر دو وزن عروضي و كلاسيك است.
برای نویسنده این مطلب tarannom تشکر کننده ها: 2
CafeWeb (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am), farzaneh (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 14.29%
 
نماد کاربر
tarannom
کاربر حرفه ای سایت
کاربر حرفه ای سایت
 
پست ها : 1303
تاريخ عضويت: جمعه فروردين ماه 18, 1391 11:30 pm
تشکر کرده: 610 بار
تشکر شده: 1107 بار
امتياز: 4610

پستتوسط CafeWeb » دوشنبه بهمن ماه 29, 1391 12:10 am

چراغم به خته ن . . .

به ویم مزانو به ختم به دبه خته ن
جه دووری بالات زامه تم سه خته ن
مزاننو به حال مه رده نیم وه خته ن

ئه لماسی دووریت نه دل کار که رده ن
به سه د حه کیمان ده وا نه به رده ن
شیم وه لای حه کیم ببه رو ده وام
ده ردی بی زامه ت هیجران سه ر ئه نجام

واتم ئه ی حه کیم هانا سه د هانا
بکه ره ده وام حه کیمی دانا
حه کیم وات فه قیر زامه ت ناچاره ن
ده ردت ده ردیوه ن زام نادیاره ن

زامه تی دووریت نه دل که رده ن کار
سیوا جه مه رده ن که س نه به رده ن چار
سا زانام حه کیم ده واش نه به ردا
ده سیو خول و خاک که ردم به سه ردا

هه ر دام به سه ردا په ری جه سته ی ویم
په ری زامی سه خت جه ی نه ره سته ی ویم
هه ر دام وه سه ر دا په ی زامی سه ختم
په ی ستاره ی شووم به دبه ختی به ختم

سا که من حه کیم نه که ردش ده وام
مه ر ئه جه ل به یو بده رو شه فام


"بیسارانی"عضويت  / ورود


وب سایت پینوس
دینی ، علمی ، فرهنگی - اجتماعی
Www.Penous.Com , http://Www.Penous.ir  ,  http://Www.Penous.Net
واحد خبری پینوس
جدیدترین اخبار پاوه و اورامانات ، ایران و جهان
News.Penous.Comبرای نویسنده این مطلب CafeWeb تشکر کننده ها: 2
farzaneh (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am), tarannom (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 14.29%
 
نماد کاربر
CafeWeb
مدیر کل سایت
مدیر کل سایت
 
پست ها : 924
تاريخ عضويت: جمعه آذر ماه 25, 1389 12:30 am
محل سکونت: کرمانشاه / پاوه
تشکر کرده: 1073 بار
تشکر شده: 906 بار
امتياز: 101619

پستتوسط tarannom » دوشنبه بهمن ماه 29, 1391 12:11 am

نازک ته‌داره ک فه‌سڵ وه‌هاره‌ن
شیرین ئارایش هه‌ردو کۆساره‌ن

گوڵ چۆن روی ئازیز نه‌زاکه‌ت پۆشان
وه‌فراوان چۆن سه‌یل دیڏه‌ی من جۆشان


مه‌ڏیان گۆرالان نه‌پای ده‌ربه‌ندان
ئه‌و یه‌کتر وێنه‌ی ئاره‌زو مه‌ندان


چه خاس خاس شنیۆ نه‌ئیواران دا
سه‌وزه وه‌رۆی خاک جه‌رگه‌ی یاران دا


وینه‌ ره‌عشه‌ی وه‌جد دڵه‌ی پاکشان
عه‌یان نه شنیای سه‌وزه‌ی خاکشان


جه‌ی گۆشه خاسته ر نیه‌ن مه‌سکه‌نێ
ساقی گیان ئامان خۆمار ئه‌شکه‌نێ


سه‌وزه‌ی خاک پاک یاران هام فه‌رد
فره‌مان وه فه‌رش به‌زم وێمان که‌رد


که‌ی سه‌وزه‌ی ئیمه‌یچ نه‌کام هه‌ردێ بۆ
وه فه‌رش مه‌جلیس کام هام فه‌رد ێ  بۆ

برای نویسنده این مطلب tarannom تشکر کننده ها:
CafeWeb (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 7.14%
 
نماد کاربر
tarannom
کاربر حرفه ای سایت
کاربر حرفه ای سایت
 
پست ها : 1303
تاريخ عضويت: جمعه فروردين ماه 18, 1391 11:30 pm
تشکر کرده: 610 بار
تشکر شده: 1107 بار
امتياز: 4610

پستتوسط tarannom » دوشنبه بهمن ماه 29, 1391 12:22 am

وەكوو ئاوی بنی گۆمـێ، كه جـێ مابێ له ڕووبـارێ

وەكوو بەردی سەری شاخێ، كه دانرابێ له دیوارێ

وەكوو كاتێ گەڵای زەردێ، دەسی بەربێ له سەر دارێ

دڵـم تەنـگه له تەنیـایی؛ نـه هـاوڕازێ، نه خـەم‌خــوارێ!

مـن ئەو بەردەی گرفـتارم، كه دیـلی چینـی دیوارم

من ئەو ئاوەی بنی گۆمم، كه جێ ماوم له ڕووبارم

قـەرەوڵ دێـت و ڕادەبـرێ، شـەوانی عومـرم ئەژمـێــرێ

شەوێكیش وا منی دیلی به دەستی مردن ئەسپێرێ...

برای نویسنده این مطلب tarannom تشکر کننده ها:
CafeWeb (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 7.14%
 
نماد کاربر
tarannom
کاربر حرفه ای سایت
کاربر حرفه ای سایت
 
پست ها : 1303
تاريخ عضويت: جمعه فروردين ماه 18, 1391 11:30 pm
تشکر کرده: 610 بار
تشکر شده: 1107 بار
امتياز: 4610

قبليبعدي

بازگشت به شێعر و کۆرته چیرۆک

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 0 مهمان