فێرگه ی زمانی کوردی****آموزش زبان کوردی***درس سوم

مديران انجمن: avin, CafeWeb, Dabir, Noha, bahar, Modir-Kurdi

فێرگه ی زمانی کوردی****آموزش زبان کوردی***درس سوم

پستتوسط avin » يکشنبه آبان ماه 8, 1390 9:59 pm

بررسی دسته سوم :


نویسه هایی که از نظر نوشتاری متفاوت  ولی از نظر تلفظ (طرز ادا ) مشترک هستند .

    در صامت ها : نویسه ایی که این ویژگی را داشته باشد وجود ندارد

   در مصوت ها : ـه  ، ێ ،  ۆ ،  وو

تلفظ این نویسه ها نیز در زبان فارسی وجود دارد اما شکل نوشتاری این آواها در زبان کُردی با زبان فارسی متفاوت است .


مصوت ها:
-----------------------------------------------------------------------

1 - ( ە :  ە    ـه  )  

  در زبان  کُردی این نویسه برای نشان دادن آوای

" فتحه  (    َ ) "  در عربی / "  اَ (    َ )  " در فارسی / آوای" æ "   در انگلیسی

تعریف شده است .

در عربی :  فَتحَ     /    در فارسی : سَرد     /    در انگلیسی : cat / kæt /

یک تفاوت اساسی زبان کُردی با زبان فارسی در نحوه کاربرد مصوت ها:  

  در زبان کُردی نویسه هایی که برای مصوتها  تعریف شده اند به همراه نویسه هایی که برای

صامت ها تعریف شده اند بکار می روند .

  برای مثال ( سَرد ) را در فارسی همان  - سرد -  می نویسند . ( بدون علامت  (  َ ) روی "س" ) .

   اما در زبان  کُردی  آنرا " سه‌رد " می نویسند یعنی همراه با مصوت " ـه "   . { علامت " ـه " همان کارکرد (  َ  ) را دارد }

    برا فهم بیشتر به نحوه نوشتاری کلماتی که تنها با الفبای کُردی نوشته شده اند توجه کنید :

      فارسی                                                                  کُردی
   ------------                                                            -------------
   درد  = د + َ + ر + د                                >>>                 دەرد
   زهر  = ز + َ + ﮬ + ر                               >>>                  زەهر
   بهار  = ب + َ + ﮬ + ا + ر                         >>>                 بەهار          
   سرسرا  = س + َ + ر + س + َ + ر + ا        >>>               سەرسەرا
-------------------------------------------------------------------------

به تلفظ( ە :  ە    ـه  ) در کلمات زیر نگاه کنید:

" که‌ر ،  قاله ، ناله ، که‌و ، مه‌ڕ ، نەشمیل ، دەم  ، وەرە ، مەل ، پەلە "

  در الفبای لاتین این آوا با نویسه  " e / E  " نشان داده می شود .

-----------------------------------------------------------------------
2 - ( ێ :  ـێـ   ـێ  )  

این نویسه در زبان  کُردی برای نشان دادن آوای

" کسره  (   ِ  ) " در عربی  /  "  اِ  (   ِ  )  " در فارسی   /   آوای" e "  در انگلیسی

  تعریف شده است .

در عربی : اِشتَهدُ    /    در فارسی : گِدا     /    در انگلیسی : / bed / bed  

   برا فهم بیشتر به نحوه نوشتاری کلماتی که تنها با الفبای کُردی نوشته شده اند توجه کنید :

      فارسی                                                                 کُردی
    ------------                                                              -------------
       کتاب  = ک + ِ + ت + ا +ب                    >>>             کێتاب

         ندا  = ن + ِ + د + ا                             >>>             نێدا

      کشور  = ک + ِ + ش + و  + َ + ر              >>>            کێشوەر

      سراج  = س +  ِ + ر + ا + ج                     >>>            سێراج    
  
به تلفظ( ێ :  ـێـ   ـێ  )  در کلمات زیر نگاه کنید:

"  جێ ، پێ ، دەمەوێ ، شێر ، مێ ، وێنە ، ئاوێنە ، هەوێن ، نێر ، کێو "

   در الفبای لاتین این آوا با نویسه  " ê / Ê  " نشان داده می شود .
-----------------------------------------------------------------------
3 - ( ۆ  : ۆ    ـۆ   )  
  
این نویسه در زبان  کُردی برای نشان دادن آوای

" ضمه  (  ُ  ) " در عربی  /  "  اُ  (  ُ  ) " در فارسی  /  آوای " ɔː "   در انگلیسی

تعریف شده است .
در عربی : اُجیبُ    /    در فارسی : کُلاه     /    در انگلیسی : / ball / bɔːl
  
برای فهم بیشتر به نحوه نوشتاری کلماتی که تنها با الفبای کُردی نوشته شده اند توجه کنید :
   فارسی                                                               کُردی
------------                                                          -------------
کلاه  = ک +  ُ + ل + ا +ه                    >>>               کۆلاه
کمد  = ک +  ُ + م + ُ + د                    >>>               کۆمۆد
گل  = گ + ُ + ل                                >>>                گۆل
برد  = ب + ُ + ر + د                           >>>                 بۆرد

-----------------------------------------------------------------------

به تلفظ "  ( ۆ  : ۆ    ـۆ   )   "  در کلمات زیر نگاه کنید  :

"  دۆ ، کۆڵان ، کۆتر ، ئاسۆ ، درۆ ، مەڕۆ ، هێرۆ ، بۆق ، سۆران ، هەڵۆ  "

   در الفبای لاتین این آوا با نویسه  " o / O  " نشان داده می شود .

-----------------------------------------------------------------------
4 -  ( وو  : وو    ـوو  )

این نویسه در زبان  کُردی برای نشان دادن آوای

در فارسی   : "  اویِ کشیده "  /  در انگلیسی  : آوای " uː "  

تعریف شده است .

در فارسی : مغرور     /    در انگلیسی: /: pool / puːl  

  برای فهم بیشتر به نحوه نوشتاری کلماتی که تنها با الفبای کُردی نوشته شده اند توجه کنید :

      فارسی                                                                 کُردی
    ------------                                                             -------------
      غروب  = غ +  ُ + ر + و + ب                     >>>           غۆرووب
      سرور  = س +  ُ + ر  + و + ر                    >>>           سۆروور
      خوب  = خ + و  + ب                               >>>            خووب
        رود  = ر + و + د                                  >>>              روود
  
-----------------------------------------------------------------------

حال به تلفظ " ( وو  : وو    ـوو  )  " در کلمات زیر نگاه کنید :

"   دوو ، زوو ، خوو ، توور ، پوور ، دوور ، سنوور ، خاپوور ، کووڕ ، ئەستوور  "

   در الفبای لاتین این آوا با نویسه"û  /  Û  "  نشان داده می شود .
________________________________________
                      
مصوت ها در الفبای لاتین :
                                      الفبای عربی                     الفبای لاتین
                                       -----------                        -------------
                                    ( ە : ە / ـه )             >>>        e / E
                                  ( ێ :  ـێـ / ـێ )           >>>        Ê  / ê
                                    ( ۆ  : ۆ / ـۆ )              >>>         o / O
                                    ( ا :  ا / ـا )               >>>         a  / A
                                  ( وو  : وو / ـوو )            >>>         û / Û
                                  ( یی  :  ـيـ / ى )            >>>         î / Î
                                        (  و  : ـو  )              >>>       u / U
                                      ( بزرۆكه  )                 >>>         i / I

ادامه دارد....
در روزگاری که خنده ی مردم از زمین خوردن توست ، برخیز تا بگریند...

برای نویسنده این مطلب avin تشکر کننده ها: 6
CafeWeb (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am), ModireTalar (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am), abdulrahman (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am), abumoez (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am), basireh (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am), mehr (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 42.86%
 
نماد کاربر
avin
مدیر انجمن
مدیر انجمن
 
پست ها : 433
تاريخ عضويت: دوشنبه مرداد ماه 31, 1390 11:30 pm
تشکر کرده: 336 بار
تشکر شده: 531 بار
امتياز: 1820

پستتوسط lenous » يکشنبه آبان ماه 8, 1390 11:14 pm

ده ستان خوش بیت
خوا بیوه ی تان بکات
نماد کاربر
lenous
کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال
 
پست ها : 31
تاريخ عضويت: يکشنبه شهريور ماه 20, 1390 11:30 pm
تشکر کرده: 1 دفعه
تشکر شده: 6 بار
امتياز: 100

پستتوسط CafeWeb » دوشنبه آبان ماه 9, 1390 11:23 pm

با سلام و احترام خدمت شما استاد گرامی


تشکر بابت درس سوم ....ده س تان خوش بیت .... زور سپاس

عضويت  / ورود


وب سایت پینوس
دینی ، علمی ، فرهنگی - اجتماعی
Www.Penous.Com , http://Www.Penous.ir  ,  http://Www.Penous.Net
واحد خبری پینوس
جدیدترین اخبار پاوه و اورامانات ، ایران و جهان
News.Penous.Com


نماد کاربر
CafeWeb
مدیر کل سایت
مدیر کل سایت
 
پست ها : 924
تاريخ عضويت: جمعه آذر ماه 25, 1389 12:30 am
محل سکونت: کرمانشاه / پاوه
تشکر کرده: 1073 بار
تشکر شده: 906 بار
امتياز: 101619

پستتوسط mehr » سه شنبه آبان ماه 10, 1390 11:02 am

سلاو گوله که م


زور سپاس یا خوا سه رکه وتوو  بی
"اللّهم انّا نسالک عیش السعداء و موت الشهداء و مرافقه الانبیاء و النصر علی الاعداء"
mehr
کاربر طلایی
کاربر طلایی
 
پست ها : 924
تاريخ عضويت: دوشنبه فروردين ماه 8, 1390 11:30 pm
تشکر کرده: 1274 بار
تشکر شده: 1137 بار
امتياز: 1630

پستتوسط ModireTalar » سه شنبه آبان ماه 10, 1390 10:31 pm

سلام؛
ده ستا وه ش بو؛
ئی ده رسه یچه موفید بی؛
یه پیشنهاد:
پیشنهادم رو فارسی می نویسم که همه متوجه بشن، در مطالب آموزش زبان کردی بهتر است که نظرات را کردی بنویسیم چه سورانی و چه هورامی؛
و به صورت عملی کردی نوشتن رو تمرین کنیم که در صورت وجود اشتباه و اشکال نوشتاری آن را رفع نموده و آموزش دوطرفه بشود تا یادگیری بیشتر و مفید تر صورت بگیرد
با تشکر دوباره
نماد کاربر
ModireTalar
کاربر ویژه
کاربر ویژه
 
پست ها : 395
تاريخ عضويت: جمعه اسفند ماه 26, 1389 12:30 am
تشکر کرده: 633 بار
تشکر شده: 275 بار
امتياز: 2640

پستتوسط avin » سه شنبه آبان ماه 10, 1390 10:51 pm

سلاوی خواتان لی بی....

سپاس بو هه موتان

راسته کاک میلاد....منیش به زمانی خومه وه تکا ئه که م با کامنته کان به کوردی بن...

تکایه به کوردی بنووسن...

با هه له ی تی بی...
ئه مه، مه دره سه یه(قوتابخانه)

ئه بی هه له ش بی....هه له قه ت عه یب نیه....
در روزگاری که خنده ی مردم از زمین خوردن توست ، برخیز تا بگریند...
نماد کاربر
avin
مدیر انجمن
مدیر انجمن
 
پست ها : 433
تاريخ عضويت: دوشنبه مرداد ماه 31, 1390 11:30 pm
تشکر کرده: 336 بار
تشکر شده: 531 بار
امتياز: 1820

پستتوسط abdulrahman » پنج شنبه آبان ماه 12, 1390 11:59 am

سیلام عه رز مه که روو خیزمه تتانه نه ده س تان وه ش بو ئیستیفاده م که رد ده رسوو یه ریچیم لی ده فته ره که یمه نه نیویس...
بی زه حمه ت مه عناو ئاخیرین خه ته و مه تله به که یتان بینویسدی :
( بزرۆكه ) >>> i / I
ئیشتباه نیسه ن تان یا دورووسه ن؟
نماد کاربر
abdulrahman
کاربر ویژه
کاربر ویژه
 
پست ها : 237
تاريخ عضويت: چهارشنبه اسفند ماه 24, 1389 12:30 am
محل سکونت: کهکشان راه شیری/منظومه ی شمسی
تشکر کرده: 390 بار
تشکر شده: 249 بار
امتياز: 830

پستتوسط avin » جمعه آبان ماه 13, 1390 4:58 pm

سلام
کاک عه بدولره حمان...سپاس...
"بزرۆكه " نه ئشتبا نه منوساوه...هه له ش نیه...

بزرۆكه در الفبای عربی برای مصوت هشتم ( بزرۆكه )  هیچ نشانه ایی تعیین نشده است ولی در الفبای لاتین ازi / I  "برای نشون دادنش استفاده میشه
  تعدادی از کلمات کردی هستند مانند {بردن ، من ، ژن ، مردن ، بزن ، خستن } در ظاهر فاقد مصوت
هستند اما به هنگام تلفظ این کلمات آوای بزرۆكه خودنمایی می کند . بدین معنی که این صدا هم  
وجود دارد و هم تلفظ می شود اما در الفبای عربی هیچ کارکتری برای آن درنظر گرفته نشده است .
به تلفظ این کلمات نگاه کنید :
"بردن (Birdin ) ، من ( Min ) ، ژن ( Jin )  ، مردن ( Mirdin ) ، بزن ( Bizin  )  ، خستن (  Xistin  ) "


که ایشالا در درس بعدی که آخرین درسه بیشتر به این موضوع اشاره میشه....
در روزگاری که خنده ی مردم از زمین خوردن توست ، برخیز تا بگریند...
نماد کاربر
avin
مدیر انجمن
مدیر انجمن
 
پست ها : 433
تاريخ عضويت: دوشنبه مرداد ماه 31, 1390 11:30 pm
تشکر کرده: 336 بار
تشکر شده: 531 بار
امتياز: 1820

پستتوسط Noha » شنبه آبان ماه 14, 1390 2:12 pm

به ناویک به رزه ناوه

سلاوی خوای گه و ره له هه موو خوشه ویسته کانی.

سپاست ئه کم خویشکه ئه وین گیان.


رزگاربیت

الـلـهم ء ات أنــفـسنا تقـــواهــا و زکیـــها إنــک أنــت خــیر من زکــیها

نماد کاربر
Noha
معاون و ناظر سایت
معاون و ناظر سایت
 
پست ها : 1424
تاريخ عضويت: پنج شنبه اسفند ماه 25, 1389 12:30 am
محل سکونت: pavah
تشکر کرده: 2031 بار
تشکر شده: 1557 بار
امتياز: 4930


بازگشت به فێرگه ی زمانی کوردی

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 0 مهمان